OZNAM

 

Prosíme priniesť do ŠKD hygienické potreby: 

 1 tekuté mydlo, kuchynské utierky, toaletný papier, hygienické vreckovky.

 Ďakujeme.

 
 

Dňa 26.9.2019 sa uskutoční akcia 

"VÍTAME NOVÉ ZEBRIČKY" . 

Prosíme rodičov, aby v tento deň prišli po deti do ŠKD po 15:00 hod.