IV.ODDELENIE

Vychovávateľka  Mgr. Dana Bošeľová

 1. ADAMCOVÁ Isabela
 2. BALIAKOVÁ Linda
 3. DINKOVÁ Viktória
 4. DOMINIKOVÁ Simona
 5. EREMIÁŠOVÁ Bianka
 6. GRÍSNIK Alex
 7. HUSENICOVÁ Emma Mária
 8. KŇAZÍK Samuel
 9. KYSUCKÁ Sofia
 10. LIBICA Martin
 11. NEPŠINSKÝ Hugo
 12. RIDZOŇOVÁ Tereza
 13. SCHVARZBACHEROVÁ Liliana
 14. SLUŠTÍK Filip
 15. STIERANKOVÁ Eliška
 16. STRMEŇOVÁ Veronika
 17. ŠAKOVÁ Nina
 18. VEVERKOVÁ Vanesa
 19. ZVERKOVÁ  Sofia