III. ODDELENIE

Vychovávateľka: Mgr. Dana Bošeľová 

 

 

1.B + 4. A