III. ODDELENIE

Vychovávateľka: Mgr. Dana Bošeľová 

 

 

2.B + 3. B