III. ODDELENIE

Vychovávateľka Edita Sluštíková

1. BADINKA Matúš

2. BARAN Miroslav

3. BARTOŠOVÁ Anna Kristína

4. BARTOŠOVÁ Simona

5. BELANOVÁ Stela

6. BELLA Filip

7. BOROŠOVÁ Soňa

8. BUNDOVÁ Marika

9. GREXA Richard

10. HAVAŠ Matúš

11. KOMOROVÁ Martina

12. KORMANSKÝ Marek

13. KUBEJ Gregor

14. LEITNEROVÁ Alexandra

15. MOZOLA Šimon

16. NIKOLAJ Kristián

17. PREDAJNIANSKY Alex

18. RYŠIAN Lukáš

19. SEMANČÍKOVÁ Klaudia

20. SEPEŠI Martin

21. ŠTELLER Matúš

22. ŠVANTNER Adam

23. ŠVEC Adam