II.ODDELENIE

Vychovávateľka:  Mgr. Silvia Paulovičová

 

 

3.B