I.ODDELENIE

Vychovávateľka:  Mgr. Monika Poliaková

 

 

2. B + 3.A