V.ODDELENIE

Vychovávateľka:  Soňa Kubizniaková

 

 

1.A + 4.A